Aktualności

Fundacja Aktywni XXI - Aktualności

     28. 02. 2013 był dniem, w którym pod egidą Fundacji Jagniątków spotkali się najaktywniejsi wolontariusze pracujący na rzecz społeczności lokalnej. Fundację „Aktywni XXI” reprezentowała Bożena Fijałkowska – nagrodzona tytułem „Wolontariusz roku”, towarzyszyła jej Małgorzata Pokosz.

  Akcja, której w Polsce patronuje Prezydent RP

Bronisław Komorowski ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu.

Wspólnie z Fundacją Auser z Milazzo na Sycylii (Włochy) zdecydowaliśmy się na przystąpienie do projektu „Wolontariat Seniorów”, w ramach unijnego programu Gruntvig. Projekt zakłada współpracę dwóch organizacji z krajów Unii Europejskiej, które prowadzą działalność związaną z wolontariatem seniorów.