Aktualności

Fundacja Aktywni XXI - Aktualności

Projekt Aktywni Seniorzy – srebro XXI wieku zakończony, ale nie przestajemy działać!

Projekt realizowany przez Fundację „Aktywni XXI" współfinansowany był w ramach projektu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Powstał aby poprawić jakość edukacji osób starszych poprzez zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, a także zwiększenie częstotliwości spotkań seniorów. Zostali nim objęci słuchacze Akademii oraz seniorzy z Jeleniej Góry i okolic. Uczestnikami były 33 osoby, które korzystały z nowych form zajęć w ramach Akademii.

CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU

     W marcu i kwietniu 2013 przystąpiliśmy do projektu „Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, prowadzonego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski.

     28. 02. 2013 był dniem, w którym pod egidą Fundacji Jagniątków spotkali się najaktywniejsi wolontariusze pracujący na rzecz społeczności lokalnej. Fundację „Aktywni XXI” reprezentowała Bożena Fijałkowska – nagrodzona tytułem „Wolontariusz roku”, towarzyszyła jej Małgorzata Pokosz.

  Akcja, której w Polsce patronuje Prezydent RP

Bronisław Komorowski ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu.

Wspólnie z Fundacją Auser z Milazzo na Sycylii (Włochy) zdecydowaliśmy się na przystąpienie do projektu „Wolontariat Seniorów”, w ramach unijnego programu Gruntvig. Projekt zakłada współpracę dwóch organizacji z krajów Unii Europejskiej, które prowadzą działalność związaną z wolontariatem seniorów.