Akademia III Wieku

Akademia III Wieku

 

Terminy zostaną wkrótce opublikowane

Aktywni Seniorzy - srebro XXI wieku.
  Technologia informatyczna wkracza we wszystkie obszary życia społecznego i zmusza do poruszania się po świecie często nieprzyjaznym dla seniorów.

Wizyta Studyjna w Toledo

   W dniach 13 - 17 maja 2013 prezeska fundacji Danuta Sadownik uczestniczyła w wizycie studyjnej pn. „An Answer to a Challenge: Innovation In Adult Education” (Odpowiedź na wyzwanie: Innowacja w edukacji dorosłych). Spotkanie przedstawicieli kilku krajów europejskich odbyło się w Toledo w Hiszpanii , w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne.

JELENIOGÓRSKA AKADEMIA III WIEKU - najdłużej działający w mieście Uniwersytet Otwarty