Enduring life! - Życie pełne kolorów

Enduring life!

Życie pełne kolorów

  Dwie organizacje z dwóch odległych krajów – Polski i Włoch, postanowiły, że życie seniorów może być pełne kolorów. Fundacje Auser z Messyny na Sycylii i Aktywni XXI z Jeleniej Góry w Polsce wspólnie opracowały pomysł współpracy w ramach Projektu Wolontariatu Seniorów - Lifelong Learning Programme Grundtvig.