O projekcie

LLP CO-BUS-VET - O projekcie

loga

Projekt ma na celu porównanie metod rozwijania przedsiębiorczości w kształceniu zawodowym w krajach Unii Europejskiej oraz zastosowanie dobrych praktyk w szkołach zawodowych i instytucjach kształcenia zawodowego.

Cel:
Głównymi celami projektu są:
- udoskonalenie kompetencji przedsiębiorczych u nauczycieli/trenerów pracujących w ośrodkach szkolenia zawodowego
- unowocześnienie tradycyjnej edukacji biznesowej poprzez wprowadzanie bardziej kreatywnych metod pracy.

Planowane działania:
Wszyscy partnerzy przygotują prezentacje pokazujące przykłady współpracy szkół zawodowych i instytucji szkoleniowych z rynkiem pracy w swoich krajach. Podczas kolejnych spotkań będą prezentowane przykłady dobrych praktyk doskonalenia przedsiębiorczości stosowanych w instytucjach partnerskich. Przeprowadzone zostaną
warsztaty wykorzystania gier w edukacji biznesowej oraz warsztaty wykorzystania ICT w nauczaniu biznesu. Zorganizowana zostanie debata na temat „Osobiste i zawodowe predyspozycje człowieka odnoszącego sukces w biznesie". Przez cały czas trwania projektu będą opracowywane newslettery podsumowujące kolejne etapy realizacji projektu oraz na bieżąco będzie sporządzany „Business glossary"

Porównanie metod rozwijanie przedsiębiorczości w kształceniu zawodowym w krajach Unii Europejskiej oraz zastosowanie dobrych praktyk w szkołach zawodowych i instytucjach kształcenia zawodowego.

Centrum Językowe

TRWA REKRUTACJA

na kursy językowe

w roku szkolnym 2019/2020.

Realizujemy kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli