Aktualności

Kurs przygotowuje do pracy w charakterze opiekunki do dzieci.

Daje podstawy wiedzy z psychologii o okresach rozwojowych dziecka i sposobach wspierania jego rozwoju

Kształtuje umiejętności planowania i organizowania pracy z dzieckiem, pielęgnacji i zabawy

Pokazuje jak dbać o zdrowie dziecka i jego prawidłową dietę oraz uczy udzielania pierwszej pomocy

Zwraca uwagę na równowagę emocjonalną opiekunki i różnice kulturowe w krajach UE, uczy rozmawiać z rodzicami dziecka

 


Program kursu:

1

Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem

8

2

Wykonywanie podstawowych czynności z zakresu pielęgnacji małego dziecka. Zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy

12

3

Rozwijanie osobowości dziecka – kształtowanie pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków

8

4

Elementy psychologii w pracy opiekunki – kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem

8

5

Racjonalne żywienie dzieci

4

 

RAZEM

40

 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozp. MEN z dnia 3.02.2006 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe oraz certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.


Dodatkowy bonus - język angielski dla opiekunek do dziecka w wersji mp3

Udział w kursie kosztuje 400 PLN

Harmonogram zostanie dostosowany do potrzeb grupy

 

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli