Aktualności

Rozpoczęcie kursu - 18 lipca 2014

sprzedawcaKurs gwarantujący zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych - a to wszystko dzięki wykorzystaniu m.in. ćwiczeń grupowych, analizy przypadków, odgrywaniu ról, ćwiczeń indywidualnych.
W trakcie zajęć będą również wykorzystane projektor multimedialny, laptop, prezentacje, filmy dydaktyczne.

Zajęcia z kas fiskalnych będą prowadzone w oparciu o trzy typy kas fiskalnych (OPTIMUS, SHARP, ELZAB).

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Osoby, które ukończą kurs zawodowy otrzymają zaświadczenie wydane na  podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 więcej

Plan nauczania
1. Organizacja handlu
2. Obsługa klienta
3. Techniczna obsługa klienta - techniki sprzedaży
4. BHP i pierwsza pomoc
5. Podstawowe zagadnienia sanitarne (Minimum sanitarne)
6. Obsługa kas fiskalnych
7. Pakowanie prezentów


Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie PCKK w Jeleniej Górze, przy
ul. Mickiewicza 10
pod nr tel. 75 64 94 161 lub  884 683 880.

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9-18.

 

Rozpoczęcie zajęć: 18 lipca 2014

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli