Dobre Licea dla Dorosłych

logotypy_UE

Doskonała organizacja pracy, kompetencje pedagogiczne i zaplecze edukacyjne zostało docenione, dzięki czemu mieliśmy możliwość realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską.
Od września 2010 r. osoby, które chciały uzupełnić wykształcenie i ukończyć szkołę średnią mogły to zrobić bezpłatnie w Dobrych Liceach dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze. 

Nauka przez 2 lata była całkowicie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Zajęcia odbywały się w piątki w godz. 16-20 oraz w soboty 9-17.30, średnio 2 razy w miesiącu.

Naszym słuchaczom wypożyczaliśmy podręczniki oraz programy multimedialne wspomagające naukę. Osoby spoza Jeleniej Góry mogły uzyskać zwrot kosztów dojazdów.

Dodatkowym elementem wspomagającym naukę była możliwość korzystania ze szkolnej platformy internetowej. Dzięki temu Słuchacze mieli dostęp do dodatkowych materiałów i ćwiczeń oraz możliwość bezpośredniego komunikowania się z Nauczycielami przez Internet również pomiędzy zjazdami.