Plan zajęć

Plan zajęć

Harmonogram egzaminów semestralnych PCKK
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
kwiecień 2018    
     
  VI sem. LO
13 kwietnia j. polski p 16.00 - 17.45

piątek

 

j. obcy p

 

18.00

 

14 kwietnia matematyka p 9.00 - 10.45

sobota

 

j. polski u

 

od 11.00

 

20 kwietnia matematyka u od 16.00

piątek

 

j. obcy u

 

od 16.00

 

21 kwietnia geografia u od 9.00
sobota