Plan zajęć

Plan zajęć

Plan zajęć w LO dla Dorosłych

VI semestr LO        
  piątek 23.03     sobota 24.03
16.00 - 17.30 j. ang. / j. niem.   9.00 - 10.30 matematyka
  j. ang. / j. niem.     matematyka
17.35 - 18.20 j. ang. / j. niem.   10.35 - 12.05 matematyka
18.30 - 20.00 matematyka     matematyka
  matematyka   12.15 - 13.45 j. polski
        j. polski
      13.50 - 14.35 j. polski
      14.45 - 16.15 j. polski
        j. polski