Centrum Kompetencji Seniorów

Kolejne spotkania Zespołu Kompetencji Seniorów w Jeleniej Górze odbyły się 23.10. 2017 oraz 17.11.2017. Podczas tych spotkań uczestnicy mieli możliwość :
- poznać raport z Realizacji Polityki Senioralnej w Jeleniej Górze, który został przedstawiony przez uczestniczki spotkania
- poznać zasady funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze
- dowiedzieć się o zasadach tworzenia „Budżetu Obywatelskiego” oraz poznać procedury przyznawania funduszy z tego budżetu na realizacje projektów obywatelskich.
W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście p. Magdalena Pabian – pracownik OWES oraz
p. Konrad Sikora – przewodniczący Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

Zobacz zdjęcia