Aktualności

PCKK logo UPROSZCZONE2Kurs Opiekun osób starszych i niesamodzielnychOpeikunOsobStarszych

Rozpoczęcie kursu - marzec 2018
Zapisy trwają.

Jest praca w opiece. Nasi sąsiedzi poszukują wykwalifikowanych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych, trzeba mieć jednak stosowne umiejętności oraz udokumentowane doświadczenie.
Dajemy Ci szansę na zdobycie zarówno umiejętności jak i stosownych dokumentów.
Zapisz się na kurs i zdobądź z nami wiedzę i doświadczenie!

I. Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niesamodzielnych.

II. Zakres tematyczny

Lp. Tematyka modułu Liczba godzin
1  Podstawy gerontologii    4
2  Pielęgnacja osób starszych - elementy pedagogiki leczniczej   10
3  Zasady pielęgnacji osób niesamodzielnych    6
4  Zasady udzielania pierwszej pomocy    8
5  Elementy psychologii w pracy opiekunki - kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem    6
6  Zasady racjonalnego żywienia    6
7  Zajęcia praktyczne w DPS   40
   Razem   80

 

III. Charakterystyka szkolenia
1. Osoby, które ukończą kurs otrzymają:
   - zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r.
   - certyfikaty ukończenia szkolenia w języku niemieckim i angielskim
2. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz praktyki w DPS
3. Uczestnicy otrzymają materiały opracowane przez wykładowcę.
4. Organizator zapewnia kawę i herbatę.
5. Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, specjalizujący się w kształceniu dorosłych.
6. Czas trwania kursu:
   - 80 godzin lekcyjnych (w tym 40 g. praktyki w DPS - ważne dla osób zatrudniających się w Niemczech.).
7. Cena kursu 940 zł. Istnieje możliwość wpłaty w II ratach

Celem rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę w wysokości 20% ceny. Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy nr  ING 60 1050 1751 1000 0090 9175 0126 lub bezpośrednio w sekretariacie.
PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od ul. Mickiewicza)
tel. 75 64 94 161

Rozpoczęcie kursu - marzec 2018
Zapisy trwają.

 

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli