Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty adresowane do dzieci od 4 klasy SPnastolatki fotolia

Cele zajęć:

  • doskonalenie koncentracji i pamięci
  • rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego
  • wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami  
  • rozwijanie umiejętności rozmawiania i słuchania

Konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach z pedagogiem-terapeutą.

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00-17.30 w CJ PCKK na ul. Bacewicz 4

oraz w środy w godz. 16.00-17.30 w PCKK na ul. Wolności 29

W semestrze jesiennym - 10 warsztatów. 

Grupa do 8 osób

Cena: 40 zł za warsztaty, płatności miesięczne