Aktualności

PCKK logo UPROSZCZONE2Wiele agencji ochrony osób i mienia poszukuje chętnych do pracy na stanowisku kwalifikowany pracownik ochrony. Dajemy Ci szansę na zdobycie zarówno umiejętności jak i odpowiednich dokumentów.  

Zapisz się na kurs i zdobądź z nami wiedzę oraz niezbędne kwalifikacje!

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego realizowania zadań z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia ochroniarz1 mini

Program kursu:  
1. Blok ogólnoprawny
- Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
- Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
- Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
- Wybrane zagadnienia psychologii
- Etyka pracownika ochrony
- Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

2. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
czytaj więcej

- Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
- Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

3. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

4. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Program kursu jest zgodny z ROZPORZĄDZENIIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Każdy Uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012r. spełniające kryteria zgodne z art. 26 ust. 7 pkt 5 - 7 Ustawy o ochronie osób i mienia.

Rozpoczęcie kursu: 19.10.2015 godz.16.00
Czas trwania: 248 godzin
CENA kursu: 2 800,00 zł (istnieje możliwość wpłaty w II ratach)

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 16.10.2015
- osobiście w sekretariacie PCKK, ul Wolności 29,
- e- mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie na nr 75 6494 161

Celem rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę w wysokości 20% ceny. Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy nr  ING 60 1050 1751 1000 0090 9175 0126 lub bezpośrednio w sekretariacie.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Wymagane minimum: 10 osób

Kryteria przyjęcia:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
• ukończony 21 rok życia (nie ma górnej granicy wieku, która wyznacza w praktyce obowiązkowa sprawność psychofizyczna)
• ukończone co najmniej gimnazjum
• brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa umyślne i brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego o takie przestępstwa
• brak stanu niepełnosprawności w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127 poz. 721 ze zm.) lub orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (art. 33 Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. ; Dz. U. 2005, nr 145, poz. 1221)
• pełna zdolność do czynności prawnych

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie osób i mienia, (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740, z późn. zm.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1099.)

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U 2013 poz. 1688)

Prywatne Centrum Kształcenia Kadr ul. Wolności 29 (wejście od ul. Mickiewicza) tel. 75 64 94 161

========================================================
Informacje dodatkowe, ale WAŻNE

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzone przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę. Aby uzyskać ten wpis należy posiadać m.in ukończony kurs zgodny z art. 26 ust. 7 pkt 5 - 7 Ustawy o ochronie osób i mienia.

WAŻNE Jeśli myślisz o zapisaniu sie na  kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony, to pamiętaj o tym, iż oprócz kursu musisz spełniać również następujące wymagania tzn: - posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA -  mieć ukończone 21 lat - ukończyć co najmniej gimnazjum - mieć pełną zdolność do czynności prawnych - nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo - posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji albo inne wymienione w art. 26 pkt. 3 ust. 6 - posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła

 

Centrum Językowe

TRWA REKRUTACJA

na kursy językowe

w roku szkolnym 2019/2020.

Realizujemy kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli