Kursy, szkolenia, warsztaty
Zapraszamy na kurs dla kierowników kolonii. Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102 z 1997r.).
 
Inwestycja: zapytaj (przy zapisach wymagana przedpłata w wysokości 50% ceny)
 
 
Celem kursu jest nabycie uprawnień do pełnienia roli kierownika w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uczestnikiem kursu mogą być: 

  • nauczyciele
  • czynni instruktorzy harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie
  • inne osoby, posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, posiadające wykształcenie co najmniej średnie i ukończone 18 lat

Zgodnie z wymogiem Kuratorium Oświaty, spełnienie powyższych kryteriów należy udokumentować. Dokumenty należy przedstawić podczas zapisywania się lub w pierwszym dniu zajęć.

 

Kurs trwa 10 godzin, program jest realizowany w ciągu 2 dni (2 popołudnia)

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Program zajęć (zgodnie z rozporządzeniem MEN)

  • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
  • Organizacja pracy w placówce wypoczynku
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
  • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli