Fundacja „Aktywni XXI” w Jeleniej Górze została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 06.12.2010 roku pod nr 0000372368 otrzymując nr REGON 021433004.

Siedziba Fundacji znajduje się w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)


Zarząd Fundacji stanowią
:

Danuta Sadownik – prezes

Jolanta Ratyńska – wiceprezes

Małgorzata Pokosz - sekretarz

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Maria Bieleń

Małgorzata Nelczarska vel Mielcarz

Gabriela Pogorzelec

Centrum Językowe

TRWA REKRUTACJA

na kursy językowe

w roku szkolnym 2019/2020.

Realizujemy kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli