Publikacje

W dzieciństwie kształtują się jedne z najbardziej istotnych cech osobowości. To z dzieciństwa powinniśmy wynieść zaufanie do świata i siebie samego, wiarę we własne możliwości, poczucie samodzielności, potrzebę działania i odkrywania nowych rzeczy, świadomość własnej wartości. Cechy te stanowią podstawę stałego rozwoju dziecka i jego sukcesów zarówno w edukacji szkolnej jak i późniejszym życiu. Dlatego tak istotne jest, aby odpowiedzialnie i świadomie wykorzystać ten okres w życiu dziecka i zapewnić mu możliwie najlepszy start w dorosłość.

Dzieci z wysokim poczuciem własnej wartości, aktywne i odważne, posiadające przekonanie, że mają wpływ na to co wokół nich się dzieje i umiejące radzić sobie z trudnościami, to dzieci będące optymistami.

A jak jest u Państwa dzieci? Jakie są teraz? Jaką postawę życiową chcecie Państwo w nich ukształtować? Optymizm czy pesymizm?

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Wiemy, że człowiek szczęśliwy, to człowiek, który odnosi sukcesy. Co zatem zrobić, by ułatwić naszym pociechom dobry start?

Tu z pomocą przychodzi Szkoła dla Rodziców Optymistycznych Dzieci.

Szkoła dla Rodziców Optymistycznych Dzieci uczy mądrego wychowywania, którego podstawą jest wspólne przeżywanie i komunikowanie się rodziców i dzieci, a owocem szczęście i zaufanie.

W Szkole dla Rodziców Optymistycznych Dzieci rodzice mogą otrzymać wiele cennych wskazówek pomocnych w trudnym procesie wychowania. Na zajęciach poruszane są m.in. takie tematy jak: jak budować w dziecku uczucie samoakceptacji i wiary w siebie, jak sprawić, by dziecko się uczyło i osiągało sukcesy, kary i nagrody, nadopiekuńczość, nadmierna surowość lub pobłażliwość, rywalizacja między rodzeństwem.

Szkoła dla Rodziców Optymistycznych Dzieci, to praktyczny warsztat, po którym rodzice zyskują wiedzę i metody do pracy ze swoimi dziećmi. Uczy jak stopniowo przygotowywać swoje dzieci do coraz większej samodzielności, do trudnych sytuacji oraz stawania się optymistami.

 

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli