Materiały informacyjne

Na stronie internetowej www.oke.wroc.pl ukazał się
"Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej"

Pisemne egzaminy zostaną przeprowadzone w centrach egzaminacyjnych 25 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00.

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8:15 z dowodem tożsamości i świadectwem ukończenia LO.

egzamin z matematyki odbędzie się w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 18 "I LO im. S. Żeromskiego" tel. 75 767 76 00
egzamin z języka angielskiego odbędzie się w ZSLiZ Nr 2 im. S. Staszica, ul. 1 Maja 39/41 "Handlówka" tel. 75 642 39 00

Co zmieniło się w tym okresie?
- Bardzo dużo. Wszystkie zmiany, które wynikały z reformy oświaty, ale też sposób i organizacja zajęć. Na lekcjach korzystamy ze sprzętu multimedialnego, wypracowaliśmy system wsparcia nauczania poprzez umieszczanie materiałów na platformie moodle. Początkowo obawialiśmy się, że starsi Słuchacze będą mieli opory. Okazało się, że „nie taki diabeł straszny".

Wciąż zbyt wielu dorosłych Polaków posiada jedynie świadectwa szkoły podstawowej lub zawodowej. Na dzisiejszym rynku pracy to nie wystarcza.
Osobom dorosłym trudno jest pokonać barierę wieku, psychiczną, a często materialną i zawalczyć o świadectwo szkoły średniej. Szansą dla takich osób jest Liceum dla Dorosłych w Jeleniej Górze przy Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16-20 oraz w soboty 9-17.30, średnio 2 razy w miesiącu.

  Broszura 1   broszura 1.jpg
  Broszura 2   broszura 2.jpg
  Publikacja LO1   Publikacja LO1.pdf
  DOBRE LICEA dla Dorosłych    DOBRE_LICEA_dla_Dorosych.pdf

Kliknij  w link aby pobrać wybrany materiał.

Centrum Językowe

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny pon-pt:
w godz. 10:00 - 18:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli