Opłaty za egzamin – Art. 44 zzg

Począwszy od sesji 2016, absolwenci przystępujący po raz kolejny do egzaminu maturalnego są zobowiązani do wniesienia opłaty za każdy egzamin, w terminie od 4 stycznia do 7 lutego.

Opłata jest obowiązkowa dla osób które:
1. przystępują po raz trzeci i kolejny do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,
2. deklarują ten sam egzamin dodatkowy, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali ale byli nieobecni.

Zdający są zobowiązani do przesłania do OKE potwierdzenia wniesienia opłaty (Zał. 26a). Wykaz zdających, którzy nie wnieśli wymaganej opłaty zostanie umieszczony w serwisie dyrektora 15 lutego.

Uwaga
Do końca lutego będzie możliwe uzupełnienie brakującej opłaty. Brak wniesienia opłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem z listy zdających.
Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty są zamieszczone na str. 95 w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (…) w roku 2015/2016
Opłata nie podlega zwrotowi

 

Linki dla maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu - www.oke.wroc.pl

Informatory do egzaminu maturalnego - kliknij tutaj

Pomocna witryna dla maturzystów - kliknij tutaj

Karty wzorów na egzamin - kliknij tutaj

Komunikaty dyrektora CKE - kliknij tutaj

Centrum Językowe

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny pon-pt:
w godz. 10:00 - 18:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli