Zaoczne, na podbudowie gimnazjum.
N
auka trwa 3 lata.
Po ukończonej ZSZ 2 lata.
Uprawnienia szkoły publicznej.

Przedmioty nauczane w LO:

 • język polski

 • j. angielski lub j. niemiecki

 • historia

 • wiedza o społeczeństwie

 • matematyka

 • fizyka

 • chemia

 • biologia

 • geografia

 • podstawy przedsiębiorczości

 • informatyka

 • historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki w godz. 16:00 - 20:00 oraz w soboty 9:00 - 17.30, zwykle 2 razy w miesiącu - niedziela pozostaje dla przyjaciół i rodziny !
W styczniu i czerwcu - sesja egzaminacyjna.

Kształcenie ukierunkowane na sukces słuchacza, zajęcia w małych grupach.
Nauczyciele z jeleniogórskich szkół średnich z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych.
Zajęcia integracyjne, kontakt z doradcą rozwoju osobistego i zawodowego.
Wypożyczamy podręczniki, materiały z lekcji w internecie.

ramka m zap  ramka m pyt

Centrum Językowe

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny pon-pt:
w godz. 10:00 - 18:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli